Danh mục phải

Các dự án tiêu biểu Điện Lạnh Hà Nội đã Thực hiện

1. Dự Án điều hòa áp trần Dakin - Chủ đầu tư Hội Đồng Giáo sư - Thư Viện Tạ Quang Bửu


2. Dự Án điều hòa âm trần Dakin - Ống Lê Sặc - 40A - Hoàng Cầu

Dự án sử dụng 30 Dàn âm trần Daikin

3. Dự Án điều hòa âm trần - cho nhà máy Koretsune Seiko Việt Nam tại KCN Đình Trám.

Dự án sử dụng âm trần Midea

4. Dự Án điều hòa âm trần - cho nhà máy sản xuất dầu thực vật QMC - Hưng Yên

Dự án sử dụng 38 Dàn âm trần Midea

5. Hệ thống thông gió nhà xưởng - Hệ thống thông gió tòa nhà